پروفیل صنعتی | پروفیل سنگین

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی پروفیل مقطعی فولادی می باشد که به دو دسته پروفیل صنعتی و ساختمانی تقسیم می شود. پروفیل های صنعتی در سازه های فلزی بزرگ، پل ها، تابلوهای تبلیغاتی عظیم ، صنایع نظامی، ساخت تجهیزات صنعتی و … کاربرد دارند. اما عمده کاربرد پروفیل های ساختمانی در صنعت ساختمان سازی ست. به دلیل اینکه پروفیل های صنعتی دارای مشخصات متفاوتی نسبت به پروفیل های ساختمانی هستند قیمت پروفیل صنعتی نیز با قیمت پروفیل ساختمانی متفاوت است.
پروفیل

پروفیل سنگین

پروفیل سنگین به نوع سنگین، صنعتی یا ساختمانی پروفیل گویند. این نوع پروفیل از طریق فرآیند نورد گرم تولید می گرددکه به همین منظور جهت تولید این محصول باید از ورق‌هایی با ضخامت بالاتر از ۱.۵ میلی‌متر استفاده کرد. پروفیل سنگین در شاسی ماشین آلات، دستگاه‌های صنعتی، استفاده در ساخت ستون‌ها کاربرد فراوان دارد.

تولید پروفیل صنعتی بنا به دلایلی بیش از دیگر پروفیل های فولادی زمان و هزینه صرف می کند. داشتن ابعادی بزرگ و ضخامت بالا در چند مرحله تاثیرات به سزائی در فرآیند تولید پروفیل سنگین خواهد داشت. ابتدا در هنگام برش ورق به عرض مورد نیاز ، پهنای ورقی که می بایست برشکاری شود محاسبه می گردد. پس از آن نیاز به تنظیم و کالیبره کردن خط تولید بوده و این کار برای قالب های پرس سنگین زمان زیادی می طلبد.

مدور کردن ورق به منظور مشخص شدن محل درز جوش مستلزم قالب های بسیار قوی می باشد که به آرامی استوانه ی مورد نیاز شکل داده شود. پس از آن می بایست بر اساس نیاز، پروفیل با ابعاد مشخص شکل بگیرد. در پایان عبور محصول نیمه نهایی از قالب های قوی برای ایجاد سایز مورد نیاز و شکل دهی به صورت چهارگوش انجام می گردد.

کیفیت پروفیل سنگین

سطح کیفیت پروفیل سنگین تولید شده درجه های مختلفی در این پروفیل ایجاد می کند. عموما پروفیلی صنعتی درجه یک مطلوب طراحان می باشد اما بنا به کاربردهای متفاوت می توان در مواردی از پروفیل ها با کیفیت درجه پایین‌تر نیز استفاده نمود. کلیه الزامات مربوط به کیفیت تولید و تحویل پروفیل صنعتی در استاندارد ISO EN 10219.1 آمده است.

آخرین بروزرسانی 1401/04/07 13:46
محصولسایزحالتضخامتاستاندارد(kg)وزنتعداد شاخه در بستهتحویلقیمت(تومان)
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر140*140شاخه 1210st37527.50کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 4 میلیمتر140*140شاخه 124st372110کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 میلیمتر140*140شاخه 125st37263.70کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر140*140شاخه 126st37316.50کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6.3 میلیمتر140*140شاخه 126.3st37332.30کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر140*140شاخه 128st374220کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 10 میلیمتر100*180شاخه 1210st37527.50کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 4 میلیمتر100*180شاخه 124st372110کارخانه 24,495
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 میلیمتر100*180شاخه 125st37263.70کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6 میلیمتر100*180شاخه 126st37316.50کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 6.3 میلیمتر100*180شاخه 126.3st37332.30کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 میلیمتر100*180شاخه 128st374220کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10 میلیمتر180*180شاخه 1210st37678.20کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 4 میلیمتر180*180شاخه 124st372710کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 5 میلیمتر180*180شاخه 125st373390کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 میلیمتر180*180شاخه 126st37406.90کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6.3 میلیمتر180*180شاخه 126.3st37214.80کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 میلیمتر180*180شاخه 128st37542.50کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 میلیمتر200*200شاخه 1210st37753.60کارخانه 24,495
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 5 میلیمتر200*200شاخه 125st37376.80کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 میلیمتر200*200شاخه 126st37452.20کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6.3 میلیمتر200*200شاخه 126.3st37474.70کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 میلیمتر200*200شاخه 128st37602.80کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 10 میلیمتر220*220شاخه 1210st378290کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 5 میلیمتر220*220شاخه 125st37414.50کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 6 میلیمتر220*220شاخه 126st37497.30کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 6.3 میلیمتر220*220شاخه 126.3st37522.20کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 220*220 ضخامت 8 میلیمتر220*220شاخه 128st376630کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 10 میلیمتر150*250شاخه 1210st37753.60کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 5 میلیمتر150*250شاخه 125st37376.80کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 6 میلیمتر150*250شاخه 126st37452.20کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 6.3 میلیمتر150*250شاخه 126.3st37474.70کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 8 میلیمتر150*250شاخه 128st37602.80کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 10 میلیمتر250*250شاخه 1210st379420کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 5 میلیمتر250*250شاخه 125st374710کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 6 میلیمتر250*250شاخه 126st37565.20کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 6.3 میلیمتر250*250شاخه 126.3st37593.50کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 8 میلیمتر250*250شاخه 128st37753.60کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 10 میلیمتر180*260شاخه 1210st378290کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 5 میلیمتر180*260شاخه 125st37414.50کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 6.3 میلیمتر180*260شاخه 126.3st375220کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 260*180 ضخامت 8 میلیمتر180*260شاخه 128st37663.10کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 10 میلیمتر260*260شاخه 1210st37979.60کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 6 میلیمتر260*260شاخه 126st37587.80کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 6.3 میلیمتر260*260شاخه 126.3st376170کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 260*260 ضخامت 8 میلیمتر260*260شاخه 128st37783.70کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 10 میلیمتر280*280شاخه 1210st3710550کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 6 میلیمتر280*280شاخه 126st376330کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 6.3 میلیمتر280*280شاخه 126.3st37664.60کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 280*280 ضخامت 8 میلیمتر280*280شاخه 128st378440کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 10 میلیمتر150*300شاخه 1210st37847.80کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 6 میلیمتر150*300شاخه 126st37508.60کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 6.3 میلیمتر150*300شاخه 126.3st375340کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 300*150 ضخامت 8 میلیمتر150*300شاخه 128st37678.20کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 10 میلیمتر200*300شاخه 1210st379420کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 6 میلیمتر200*300شاخه 126st37565.20کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 6.3 میلیمتر200*300شاخه 126.3st37593.50کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 300*200 ضخامت 8 میلیمتر200*300شاخه 128st37753.60کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 10 میلیمتر300*300شاخه 1210st3711300کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6 میلیمتر300*300شاخه 126st37678.20کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6.3 میلیمتر300*300شاخه 126.3st377120کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 8 میلیمتر300*300شاخه 128st37904.30کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 10 میلیمتر250*350شاخه 1210st3711300کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 6 میلیمتر250*350شاخه 126st37678.20کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 6.3 میلیمتر250*350شاخه 126.3st377120کارخانه تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 350*250 ضخامت 8 میلیمتر250*350شاخه 128st37904.30کارخانه تماس بگیرید

بهترین قیمت موجود در بازار و ارسال به تمام نقاط تهران و ایران

برروی شماره ها کلیک کنید

۰۲۱۴۴۲۵۴۵۶۵
۰۲۱۴۴۲۵۳۵۶۵
۰۹۱۲۰۴۳۴۵۶۵

پروفیل چیست ؟

پروفیل یا نیم‌رخ یا رُخ‌نما (به انگلیسی Profile) از نظر واژگان به معنای مقطع ثابت و طول بسیار است که در اصطلاح ساختمان‌سازی و ماشین‌سازی برای قطعات فولادی به‌کار می‌رود، که به اشکال گوناگون ساخته می‌شود.

نحوه سفارش پروفیل چگونه است؟

همواره می‌توانید با سفارش خود را در هر کجای ایران که هستید دریافت نمایید. کافیست با شماره تلفن 02149986000 داخلی 100 یا 200 تماس بگیرید .

خانه