نبشی یک مقطع فولادی مهم در مجموعه پروفیل‌های ساختمانی است که به صورت تکی یا مرکب برای اتصالات به چند تیر آهن یا بیم یا ستون به کار می‌رود. از انواع این اتصالات می‌توان به، پل‌ها به ستون‌ها، تیرآهن‌ها، بیم‌های باربر و اتصالات ستون‌ها به صفحات در فونداسیون اشاره کرد. همچنین در ساخت ستون‌ها و خرپاها نیز کاربرد دارد.

 

جدول وزن نبشی

سایز نبشی (mm)وزن هر متر (Kg/m)طول بال (h/mm)ضخامت بال (t/mm)وزن شاخه 6 متری (Kg/m)وزن شاخه 12 متری (Kg/m)
L30×30×31/363038/1616/32
L30×30×41/7830410/6821/36
L35×35×42/0935412/5425/08
L40×40×42/42 40 4 14/52 29/04
L40×40×52/9740517/8235/64
L45×45×4.53/06454/518/3636/72
L50×50×43/0650418/3636/72
L50×50×53/7750522/6245/24
L50×50×64/4750622/8253/64
L60×60×54/5760527/4254/84
L60×60×65/4260632/5265/04
L60×60×87/0960842/5485/08
L65×65×76/8365740/9881/96
L70×70×66/3870638/2876/56
L70×70×77/3870744/2888/56
L75×75×66/8575641/182/2
L75×75×88/9975853/94107/88
L80×80×89/6380857/78115/56
L80×80×1011/9801071/4142/8
L90×90×79/6190757/66115/32
L90×90×810/990865/4130/8
L90×90×912/290973/2146/4
L90×90×1013/4901080/4160/8
L100×100×812/2100873/2146/4
L100×100×1015/01001090180
L100×100×1217/810012106/8213/6