جدول وزن لوله گلخانه - وزن لوله گالوانیزه گلخانه - استعلام قیمت لوله گلخانه 02149986000

جدول وزن لوله گلخانه ای

Weight per .Pipe (kg/6m)Wall Thickness (mm)Outside die(mm)
Pipe No.
Size(inch)
6.400
7.600
8.100
2
2.35
2.50
21.32½
8.100
9.400
9.900
2
2.35
2.50
26.62.5¾
10.200
11.750
12.500
2
2.35
2.50
33.531
13.200
11.750
12.500
2
2.35
2.50
42.34¼1
14.800
17.200
18.300
2
2.35
2.50
48.55½1
18.600
21.600
23.000
2
2.35
2.50
60.262

جدول وزن پروفیل گلخانه ای

Weight per .Pipe (kg/8m)Wall Thickness (mm)Square Pipe No.Size
15.600
19300
2
2.5
50440x40
19.600
24.400
2
2.5
65650x50
23.700
27.800
29.500
2
2.35
2.50
76760x60
27.700
32.500
35.400
2
2.35
2.50
070x70
31.600
37.200
39.600
2
2.35
2.50
080x80

 

 

بهترین قیمت موجود در بازار و ارسال به تمام نقاط تهران و ایران.

خانه